Khách hành HCSN

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La


11:46 SA - 26/09/2012

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La tham mưu giúp Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt bão; an toàn nông sản, lâm sản, thuỷ sản; về các dịch vụ công thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La và theo quy định của pháp luật.

Là đối tác của DONGHANH trong các hoạt động, dự án sau:

14-   Đào tạo kiến thức về bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho ba xã lòng hồ Sông Đà của huyện Phù Yên (Tân Phong, Nam Phong và Bắc Phong) (2012);
13-   Đào tạo kỹ năng thu thập và xử lý số liệu thống kê cho các bộ 5 huyện Phù Yên, Bắc Yên, Mường La, Quỳnh Nhai, Sốp Cộp của tỉnh Sơn La (2012);
12-   Đào tạo kỹ năng thu thập và xử lý số liệu thống kê cho các bộ 5 huyện trọng điểm của tỉnh Sơn La (2011)
11-   Đào tạo về biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu đến ngành NN & PTNT, đặc biệt đối với hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản tại khu vực hồ chứa Sơn La (2011);
10-   Đánh giá nhu cầu chuyển đổi sinh kế cho ngư dân làm nghề khai thác, đánh bắt cá để giảm bớt áp lực khai thác bằng các ngư cụ cấm tại khu vực hồ chứa xã Quy Hướng (2011);
9-   Đào tạo kỹ năng Giao tiếp văn phòng (2010);
8-   Tư vấn xây dựng hệ thống thông tin mạng LAN cho khối văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn Lan (2010);
7-   Đào tạo về kỹ năng Tổ chức sự kiện cho cán bộ ngành nông nghiệp, thủy sản Sơn La (2010);
6-  
Đào tạo về kỹ năng Soạn thảo văn bản, xây dựng báo cáo cho cán bộ ngành nông nghiệp, thủy sản tỉnh Sơn La (2010);
5-   Đào tạo về kỹ năng Lập kế hoạch có tính chiến lược phát triển kinh tế xã hội địa phương cho cán bộ cấp tỉnh (2009);
4-   Đào tạo kỹ năng Quản trị nguồn nhân lực cho cán bộ quản lý các đơn vị thuộc ngành thủy sản tỉnh Sơn La (2009);
3-   Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên về quản lý khai thác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cho cán bộ ngành nông nghiệp, thủy sản tỉnh Sơn La (2009)
2-   Đào tạo kỹ năng Thu thập số liệu thống kê cho cán bộ tỉnh, huyện (2009)
1-   Tư vấn thiết kế Website cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La (2009)

 

 

Các tin khác:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk